neljapäev, 18. november 2021

DISTANTS-ÕPE REEDEL, 19. NOVEMBRIL

Loodame, et täna on viimane päev distants-õppes.

HOMMIKUKS TANTS LEIUTAJATE-KÜLA LOTTEGA

Sinu tänane kodune töö


1) kirjuta päevikusse järgmise nädala tunniplaan (vaata, et oleksid õiged kuupäevad)

2) pane kotti vajalikud asjad:

- keh.kasv kodune töö - joonistatud pilt,

- keh. kasv riided,
- muusikaõpetuse rütmipill,
- sinu joonistatud või meisterdatud super-helkur
- õppematerjalid (eesti keel ja matemaatika)
- kodus üle-liigsed helkurid kooli helkuripuu jaoks

3) kontrolli, kas pinalis on pliiatsid teravad

4) loe läbi minu kiri sinu postkastis. Ootan sellele vastust

 - mine oma postkasti siit OUTLOOK (logi ise sisse)
- kasutaja-nimi ja parool on sul päeviku taga (office.com)

ÄRA UNUSTA PÜHAPÄEVA ÕHTUL VÕI ESMASPÄEVA HOMMIKUL KIIR-TEST TEHA.

KOHTUMISENI ESMASPÄEVAL KOOLIS!
PÜÜAME PÜSIDA IKKA TERVED!kolmapäev, 17. november 2021

DISTANTS-ÕPE NELJA-PÄEVAL, 18. NOVEMBRIL

Kõht täis? Hambad pestud?

Siis on aeg teha hommik-võimlemist ja alustada distants-õppe 6. päevaga. 


1. HOMMIK-VÕIMLEMINE

Lastetants "Aafrika"


2. TÄNA ON HELKURI-PÄEV.

Aruta kodus:
- miks öeldakse, et helkur on kõige odavam elu-kindlustus?
- miks sa pead olema pimedal ajal silma-torkav?

* Lugemiseks tekst:
1934. aastal tuli ühel inglise tee-töölisel helkuri idee. See idee tekkis tal pimedal ajal valgusta-mata teel koju sõites, kui talle korraga aial istunud kassi silmad pime-duses vastu hel-kisid. Tee-tööline märkas neid hel-kivaid silmi ning need aitasid tal pimedal ajal teel püsida.
Eestis on helkuri kandmise nõue aastast 1993. Helkurit on kohustus kanda pimedal ajal kõikjal - nii linnas kui väljas-pool linna. 
Vaata ka videost

1) Missugust inimest on tee ääres paremini näha- helkuriga või helkurita?
2) Kui kaugele on jala-käijat pimedal ajal auto-juhile näha, kui tal
- on helkur?
- kui tal ei ole helkurit?
3) Kummal pool peab olema helkur?

LAULU-PAUS
Laul "Helkur külge". Püüa kaasa laulda.


Helkur on nagu peegel, kuid mitte täpselt.
Vaata videost:

1) Miks peegel ei sobi helkuriks?
2) Missugust helkurit ei tohi kasutada?
3) Milline tähis peab olema korralikul helkuril?
4) Kui kõrgele kinnitatakse helkur maa-pinnast?

3. LIIKUMISPAUS

1. Mine kontrolli, kas sul on riiete küljes helkur? 
2. Kas teistel pere-liikmetel ka on?
3. Leia üles kõik helkurid, mis sul kodus on. 
4. Kontrolli pimedas tasku-lambiga, kas nad helgivad?
5. Viska ära need helkurid, mis ei helkinud.
6. Kui sul on üle-liigseid helkureid, mida sa ei kasuta, too need kooli. Koos teeme helkuri-puu, kust nii mõnigi laps võib endale helkuri leida.

4. KUNSTI-ÕPETUS
Võta A4 paber
Mõtle välja super-võimetega helkur. Mõtle, kuidas sa selle paberile joonistad (joonistus-tööna) või meisterdad (kleepe-tööna).
Lõika helkur välja ja kirjuta selle teisele poole, mille poolest on ta super-võimetega.
Ole loov! Fantaseeri!
Alla kirjuta oma nimi.

Võta super-helkur esmaspäeval kooli kaasa!teisipäev, 16. november 2021

DISTANTS-ÕPE KOLMA-PÄEVAL, 17. NOVEMBRIL

Täna on distantsõppe 5. päev.

1. HOMMIK-VÕIMLE-MINE KOOS LEO-POLDIGA

2. Loodus-õpetus. Loomad sügisel
Vaata videost, miks karud talvel magavad? 

*Loe juurde loodus-õpetuse õpikust lk 18 – 19. 
Uuri ka pilte ja püüa aru, millist infot oled tekstist saanud.

*Jätka loodus-õpetuse töö-vihikuga lk 14- 15.
- Leia tänase ilma kohta sobiv märk ja märgi õhu-temperatuur kriipsuga (arvesta, et null-kraadi on keskel)
- Joonista, mida oled looduses märganud nädala jooksul.

Ülesanded 1. - 4.
1. ülesanne: orav varub pähk-leid, kobras puu-oksi ja pask-näär tamme-tõrusid.
2. ülesanne: leia 2 looma, kes talve maha magavad.
3. ülesanne: selle vastuse annab sulle õpik
4. ülesanne: joonistamis-ülesanne. Vastad joonistades.

Vaata veel videost, miks koprad puid närivad
 
3. PUHKEPAUS- võimle ja siruta


4. Matemaatika. Kordamine

*Täna teed töö-raamatust lk 48 ülesanded 1 ja 2.

*Matemaatika kirjatehnika. 
Jätka sealt, kus pooleli oled. 
Tee vähemalt  üks lehekülg. Alla kirjuta tänane kuupäev, 17. november.

Kui sul aega ja jaksu on, siis võid lustida ka nutispordis. Vali endale ise ülesandeid.

Homseni!


esmaspäev, 15. november 2021

DISTANTS-ÕPE TEISI-PÄEVAL, 16. NOVEMBRIL

 Tere taas!  

Jätkame täna jälle distants-õppega ja täna on 4. päev.

Hommiku-söök söödud ja hambad puhtad?

Siis võimlema!


1. Hommik-võimlemine koos Sipsiku lauluga


2. Eesti keel "Lahe lohelugu"

Kes on lohe? 
Uuri aabitsast lk 78 – 79, mitu lohet näed? 
Mille poolest nad erinevad?

Kes on luti-kas? 
Lutikas on väga väike putu-kas, kes võib elada inimese juu-res või loodu-ses vee-kogudes, marja-del, taime-del, looma-del. 
Elus-olendi juures elav lutikas toitub tema verest.Kes on kilu? Mida tähen-dab, et kilul on vaja kude-da?
Kilu on väike hõbe-dane kala. Äkki oled söönud kilu-võileiba?
Kude-mine on kalade palju-nemine.
  

*Loe aabitsast läbi lk 78 – 79.
- Loe koos hari-liku pliiat-siga, jooni luge-mise ajal alla rasked sõnad.
- Pärast luule-tust loe veel neid pikki sõnu.
- Õhtul loe ette oma perele.


*PUHKEPAUS VÄHEMALT 15 MINUTIT
Võid proovida pliiatsi-trikke

3. Eesti keel - kirjatehnika 1. osa
Täna alustame kirja- tehnika vihi-kust harju-tusi. Leia selli-ne vihik:


Esimene täht on väike kirjatäht i. 
Vaata videost, kuidas kirjutada i-tähte:
* Tee ära lk 2- 3

* PUHKEPAUS: tuleta meelde eilne plaksu-mäng


4. Mate-maatika ja nuti-sport
Logi sisse nuti-sporti https://nutisport.eu/ns2 
(kasutaja-nimi ja parool vaata oma päeviku tagant)

Püüa lahendada ÕPPEKAVA TÄNAVA 1-6 ülesandeid (nii palju kui jaksad ja jõuad)
Kui need tehtud, saad valida ise ülesan-deid teis-telt õppe-kava tänava-telt.

NB! 
Kui osaled lugemis-isu programmis, siis leia oma kesk-raamatu-kogust võetud lugemis-isu päevik ja saad seda täitma hakata. Muidugi koos raamatu lugemi-sega 😊

Homseni!

pühapäev, 14. november 2021

DISTANTS-ÕPE ESMAS-PÄEVAL, 15. NOVEMBRIL

 Täna on meil distants-õppe 3. päev. Loodan, et puhkasid kenasti nädala-vahetusel ja oled ikka terve.


1. Hommiku-tants koos Timbu ja Limbuga.

Kuula ka sõnu ja püüa need meelde jätta, siis saad teada, millest laul räägib.. 

Tantsi kohe mitu korda, lõpuks tuleb paremini välja.2. Eesti keeles on täna liisu-salmid.
 Kas sa tead, mis on liisu-salmid?
Liisku heitma ehk loosi tegema. 
Liisu-salmid ehk loosi-salmid.

Mängu alustaja leid-misel loetakse liisu-salme. 
Kelle peale sõrm jääb liisu-salmi lõpuks, see alustab.

Selliste salmi-keste luge-misel oli liisu-heitmine ehk loosi-mine päris lõbus.

Millist liisu-salmi tead sina laste-aiast? 
Või su ema ja isa oma lapse-põlvest? Uuri nendelt ka!

*Loe aabitsast lk 74 kõik liisusalmid.
Õpi viimane liisu-salm “Hele-valge tuvi” ilusasti lugema (või kui tahad, siis õpi pähe)

*PUHKEPAUS VÄHEMALT 15 MINUTIT 
(VAATA KELLA, KUI PIKK ON 15 MINUTIT)

Harjuta  puhke-pausi ajal plaksutamis-mängu. Tee mitu korda!

3. Matemaatikas harjutame arvutamist nuti-spordis.

*Logi sisse nuti-sporti https://nutisport.eu/ns2 (kasutaja-nimi ja parool vaata oma päeviku tagant).

Sul avanevad erinevad tänavad (tänava-viitadega), kus on erinevad arvutamis-majad (ülesanded).
Kliki tänava-viida peale, siis näed arvutamis-maju.
Head arvutamist! 

*PUHKEPAUS - jälle 15 minutit. Oskad nüüd ise kella vaadata?
Võid proovida veel-kord hommiku-tantsu või plaksu-mängu

*Tee
 mate-maatika kirja-tehnika vihikust 1 lehe-külg. Kui enam ei jaksa, siis teed seda veidi hiljem.

Me oleme selles vihikus kõik erineval kaugusel. Jätka sealt, kuhuni oled jõudnud. Tee ära vähemalt 1 lehe-külg. Tehtud lehe alla lehe-külje numbri juurde kirjuta töö tegemise kuu-päev.

4. Kontrollime eelmise nädala ülesandeid:
- rütmi-pill valmis?
- kolm kodust vahendit sporti-miseks pabe-rile joonis-tatud ja ülesan-ded mõel-dud?

Tubli! Nüüd puhkama!neljapäev, 11. november 2021

DISTANTS-ÕPE REEDEL, 12. NOVEMBRIL

 TÄNA JÄTKAD 2. PÄEV DISTANTS-ÕPPEGA. 

 KAS TEGID EILSED ÜLESANDED ÄRA?

ÄRA JÄTA TEGEMATA, MUIDU JÄÄB SULLE PALJU TÖÖD JÄRGMISSE NÄDALASSE.


1) HOMMIK-VÕIMLEMIST TEGID?

SIIN ÜKS TANTS HOMMIKUKS 


2) HAR-JUTAME VÄIKE-TÄHTEDEGA LUGEMIST

AABITS LK 72 - 73 "ISADEPÄEV".

JUTUKE ON PIKK,  LOE ENNE ÜKS LEHE-KÜLG, SIIS TEE TANTSU-PAUS JA PÄRAST LOE EDASI.

TULETAN MEELDE, ET:

- LUGEMISE AJAL VÕTA KÄTTE HARILIK PLIIATS

- KUI MINGI SÕNA ON RASKE LUGEDA, SIIS TÕMBA SELLELE JOON ALLA

- PÄRAST LUGEMIST HARJUTA AINULT NEID RASKEID SÕNU.

ÕHTUL LOE ETTE OMA PERELE JA NÄITA, KUI HÄSTI SA JUBA LUGEDA OSKAD.


3) MUUSIKA-ÕPETUSES  TEE RÜTMI-PILL. 

LEIA POOLE-LIITRINE TÜHI PLAST-NÕU (VÄIKE VEE-PUDEL).

PESE SEE PUHTAKS JA PANE KUIVAMA.

KÜSI OMA VANEMATELT PEO-TÄIS KUIV-AINEID (RIIS, TATAR, KRUUBID, HERNED VÕI MUU)

PANE KUIV-AINED PUDELISSE JA KEERA KORGIGA KINNI.

RÜTMI-PILL ONGI VALMIS. 

VÕTA SEE KAASA, KUI ÜKS-KORD KOOLI TULED.

VAATA HÄID MÕTTEID RÜTMI-PILLI VALMISTAMISEL SIIT :


4) TEE NÜÜD TANTSU-PAUS KOOS RÜTMI-PILLIGA. TANTSI JA LUSTI!


5) PÜHAPÄEVAL ON ISADE-PÄEV

KAS SAID KAARDI VALMIS? KUI EI, SIIS LÕPETA SEE ÄRA.

ÄRA UNUSTA, ET KAARDI SISSE TULEB KA KIRJUTADA. 

KUI EI OSKA, VAATA AABITSAST LK 71.


ILUSAT NÄDALA-VAHETUST!

SIIN KOHTUME JÄLLE ESMAS-PÄEVAL!

kolmapäev, 10. november 2021

DISTANTS-ÕPE 11. NOVEMBRIL

ARMAS LAPS!

PANEN SIIA BLOGISSE SULLE ÜLE-SANDEID, MIDA SAAD KODUS ISE TEHA.

LOE ISE, SEST SA OSKAD JU LUGEDA JA MA TEAN, ET SAAD HAKKAMA.

ÕPI ISE ÕPPIMA!


1) ALUSTA HOMMIKUT LIIKUDES:

TEE JOOGAT (VAJUTA LINKI)

https://wordwall.net/resource/16690771

VÕI MÕTLE ISE VÄLJA 5 HARJUTUST, MIDA SUL OLEKS HOMMIKUL LÕBUS TEHA.


2) HAR-JUTAME VÄIKE-TÄHTEDEGA LUGEMIST

AABITS LK 70 "LUULETUS ISALE". 

LUGEMISE AJAL VÕTA KÄTTE HARILIK PLIIATS. 

KUI MINGIT SÕNA ON RASKE LUGEDA, SIIS TÕMBA SELLELE JOON ALLA.

 PÄRAST LUGEMIST HARJUTA AINULT NEID RASKEID SÕNU.

ÕHTUL LOE LUULETUS ETTE OMA PERELE.


3) KEHALISE KASVATUSE ÜLESANNE

LEIA KODUS 3 VAHENDIT, MIS AITAKSID SUL KODUS SPORTI TEHA (HARJAVARS, TOOL VÕI MUUD).

MÕTLE, MISSUGUSEID ÜLESANDEID SA NENDEGA TEEKSID. 

OLE LOO-MIN-GU-LINE!

JOONISTA NEED 3 VAHENDIT A4 PABERILE (SAMA SUUR LEHT, KUI ON AABITSA LEHT). 

KIRJUTA IGA VAHENDI JUURDE TEMA NIMETUS.

LEHE TAHA KIRJUTA OMA NIMI JA KUUPÄEV. 

KUI KOOLI TULED, VÕTA LEHT KAASA.


4) ISADE-PÄEVA KAART (ALUSTA TÄNA, SIIS JÕUAD ÕIGEKS PÄEVAKS VALMIS)

ALUSTA ISADE-PÄEVA KAARDI VALMIS-TAMIST (JOONISTA VÕI MEISTERDA)

VAATA IDEID KA SIIT isadepäeva kaart - Bing images

VÄRVILISE PABERI ASEMEL KASUTA VANU KINKEPABEREiD, KATALOOGE...

PEA MEELES, KÕIK MÕTTED, MIS SULLE PÄHE TULEVAD, ON ÕIGED.

KUI SA TAHAD HILJEM OMA TÖÖD MULLE NÄIDATA, SIIS TEE SELLEST FOTO.