Esmaspäev, 17. jaanuar 2022

DISTANTSÕPE TEISIPÄEVAL, 18. JAANUARIL

Meie videotund toimub kell 13 - 14.
Vajuta lingile
VIDEOTUND TEAMSIS

Kui tuled videotundi, võta enda juurde matemaatika töövihik ja kirjutusvahend.

Õppeteemad:

1. MATEMAATIKA - nelja võrduse koostamine
TR lk 15
MKT (matemaatika kirjatehnika) - lõpeta lehekülg, mis pooleli ja tee veel üks lehekülg

2. EESTI KEEL - lugemine "Loomade talvekorter"
õpik lk 10 -11 ja tv lk 49 -50, harjutused 1. ja 2. lugemispala juurde

Tantsupaus

3. EESTI KEEL - kirjatehnika, l-tähe kirjutamine.
KV (kirjatehnika vihik) lk 20-21, 
õpijuhis https://youtu.be/zZNbDyrnXzw

4. KEH. KASVATUS - õue!Pühapäev, 16. jaanuar 2022

DISTANTSÕPE ESMASPÄEVAL, 17. JAANUARIL

 Meie videotund toimub kell 13 - 14.

Vajuta lingile

VIDEOTUND TEAMSIS

Kui tuled videotundi, võta enda juurde eesti keele õpik, töövihik ja kirjutusvahend.


Õppeteemad:

1. EESTI KEEL - lugemine "Me elame aja sees"

õpik lk 9 ja tv lk 49, harjutus lugemispala juurde


2. EESTI KEEL - kirjatehnika, e-tähe kirjutamine. 

KV (kirjatehnika vihik) lk 18-19, õpivideo https://youtu.be/uqILeQ0WBoM


3. MUUSIKA-ÕPETUS - Laulu "Aabits" sõnad pähe (sõnad kleebitud töövihikusse).

Video https://youtu.be/QLjgnT_yiZk


4. KEH. KASVATUS - Uisusammu tehnika

Video https://youtu.be/FWqGUPYK3mI


Ja loomulikult... ole võimalusel õues!